Ценова листа

Ценови пакети

 

Описание START PRO
Първоначална инсталация 0 лв 0 лв
Цена на месец при предплащане за 12 месеца 14,90 лв 29,90 лв
Цена на месец при предплащане 1 месец 25,90 лв 43,90 лв
Включено първоначално обучение в нашия офис или дистанционно да да
Поддръжка по телефон 09.00-21:00 09:00-21:00
Поддръжка чрез електронна поща или чат да да
Импортиране на артикули и контрагенти да да
Първоначална инсталация на приложението за бързи продажби Windows и Android да да
     
Фукционалности    
Стоки    
Брой артикули неограничен неограничен
Артикулни групи неограничен неограничен
Снимка на артикули да да
Ценови правила да да
Съставни артикули да да
     
Контрагенти    
Неограничен брой клиенти да да
Неограничен брой доставчици да да
Отбелязване като клиент и доставчик едновременно да да
Автоматично попълване от търговския регистър при възможност да да
Продажби    
Продажби по типове документи да да
Генериране на фактура от продажба да да
Издаване на фактура с индентификационен код без подпис и печат да да
Отстъпки на ред(артикул) по време на продажбата да да
Автоматична отстъпка от ценови правила да да
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на продажбата да да
Отстъпка върху цялата операция да да
Възможност за отчитане на разрсрочено плащане да да
Печат на стокова разписка в PDF да да
Експорт на продажбите в csv да да
Доставки    
Доставка по типове документи да да
Отстъпки на ред(артикул) по време на доставката да да
Възможност за въвеждане на цените с/без ДДС по време на доставката да да
Отстъпка върху цялата операция да да
Възможност за въвеждане на доставка от CSV файл да да
Възможност за отчитане на разсрочено плащане с падежна дата да да
Склад
Доставки да да
Баркуване да да
Ревизия по списък да да
Ревизия артикул по артикул да да
Рекламации от клиент да да
Рекламации към доставчик да да
Производство
Производство по рецепта не да
Възможност за промяна на рецептата по време на производство не да
Възможност за добавяне или изтриване на продукти по време на производство не да
Производство без предварително създадена рецепта не да
Разпад не да
Справки
Наличности – по артикули, по обекти, за предходен ден да да
Финансови справки да да
Текущ оборот да да
Отворени сметки да да
Приходи, разходи, движение приходи и разходи да да
Вземания и задължения да да
Списък отчети да да
Движение на стоки да да
Срок на годност/партидни номера да да
Дневник Входящ контрол* да да
Ревизии да да
Бракове да да
Прехвърляния да да
Производства да да
Продажби – списък продажби, по артикул, за период да да
Доставки да да
Ресторант / отворени сметки и маси / работа по маси не да
Опции
Допълнителен обект 5.00 лв 5.00 лв
Допълнителна каса / фискално устройство 5.00 лв 5.00 лв
Онлайн магазин 10.00 лв 10.00 лв
* Опционално за клиенти, който не ползват производство и не скледят движението на партиди в склада.
* Цените са без включено ДДС
** При едногодишен абонамент ВИЕ спестявате За пакет Старт 42% За пакет Про 32%

I-CASH © 2018